fbpx

Podmienky spolupráce

6 zlatých podmienok zaručí, že naša spolupráca bude bezproblémová, bez nedorozumení a mne pomôže, aby som vám dokázala poskytnúť tie najlepšie služby.

Cenu stanovujem individuálne na základe druhu grafiky (kreatívna 20-30€/h alebo rutinná 10-15€/h). Klient môže požiadať o priebežné informácie o čase strávenom na grafike.
Od klienta očakávam, že prenechá kreatívnu tvorbu na mne ako dizajnérovi a nebude do nej zasahovať svojimi laickými návrhmi, ktoré by narušili kreatívny proces. Pri nerešpektovaní tohoto bodu môže byť výsledkom nevhodná grafika, s ktorou klient nebude spokojný. V tomto prípade viď bod 5.
Pokiaľ zmeny na grafike presiahnu predurčený čas/budget, budú účtované dodatočné hodiny úprav. Negarantujem nepresiahnutie určeného času/budgetu, pretože výsledok záleží od jasnej a zrozumiteľnej komunikácií zo strany klienta.
Pri nákladnejších prácach ako je web, firemná identita, produktový dizajn a iné, požadujem vopred úhradu z časti ceny.
Objednaním mojej služby sa klient zaväzuje zaplatením mojej vykonanej práce. Pokiaľ klient nebude chcieť pokračovať v grafike alebo ju nepoužije, bude mu na základe hodinovej sadzby vyúčtovaná suma podľa času stráveného nad grafikou.
Pokiaľ od začatia projektu ubehne viac ako jeden mesiac (okrem dlhodobých projektov) a stagnuje komunikácia zo strany klienta, bude mu vyúčtovaná plná suma grafiky s tým, že sa bude očakávať jej dokončenie, keď sa obnoví komunikácia zo strany klienta.