Project Description

Dizajn brožúry “Manuál prevencie sexuálneho násilia” a DL letáku hravou formou pre deti.

 

Project Details

  • KlientNáruč - pomoc deťom v kríze