Project Description

Tvorba firemnej identity pre pediatrickú ambulanciu Stupava. Vytvorili sme web stránku mojapediatria.sk s klientskou zónou pre pacientov a dizajn loga a vizitiek.

Project Details

  • KlientHealth Solutions, s.r.o.
  • 1