Project Description

Koncept logo pre softvérový produkt s názvom “reshift”. Tento produkt pomáha vývojárom softvéru integrovať bezpečnosť, čo im pomáha nájsť a opraviť bezpečnostné chyby skôr, než sa dodá kód. Pretože nájsť a opraviť je drahšie chyby. Znaky << sú softvérovým príkazom pre “reshift”.

Project Details

  • KlientKoncept
  • 0