Propagačný dizajn

Propagácia

Buďte na očiach a výstúpte z radu

Príheh vašej značky alebo myšlieky je potrebné vyrozprávať. Schopnosť vizuálne komunikovať vašu víziu zaujme vašu cieľovú skupinu. Mojou prácou je získať pozornosť divákov vhodným a zaujímavým vizuálom pomocou platátov, letákov a iných médií.

Plagáty

Plagát pre udalosť alebo pre podanie myšlienky.

Pozvánky

Pozvánky pre firemné alebo životné udalosti.

Letáky, trifoldy

Letáky alebo skladacie letáky pre podanie informácie

Billboardy

Stručný a výstižný billboard alebo bigboard.

Menu

Menu alebo nápojový lístok pre svoju reštauráciu.

Roll-upy

Dizajn pre roll-up rôznych rozmerov.

Brožúry

Dizajn a zalomenie brožúry alebo časopisu.

obalový dizajn

Predajný dizajn obalu akéhokoľvek produktu.